Pantokrator

Pantokrator - Józef Łoziński Prześmiewcza nieco powieść, pisana z perspektywy sceptycznego uczestnika post-teatralnych eksperymentów Teatru Laboratorium Grotowskiego we Wrocławiu na początku lat 70-tych. Autor stara się ukazać jego lidera jako szarlatana a praktyki tego teatru jako mącenie ludziom, a zwłaszcza niedoświadczonej młodzieży w głowach.