Żelary

Żelary - Květa Legátová Bardzo wzruszające historie - późny debiut powieściowy (2001) Věry Hofmanovej pod kolejnym pseudonimem artystycznym - wcześniej autorki słuchowisk i opowiadań dla dzieci. W oryginale region górski, w którym rozgrywa się akcja, to prawdopodobnie Valašsko (Morawska Wołoszczyzna) w rejonie Beskidów na północnym wschodzie Moraw i takim mniej więcej "wołoskim" dialektem czeskiego pisane były dialogi. Autorka poznała te okolice jako zsyłana "niepokorna" nauczycielka. W tłumaczeniu polskim wybrano jakiś chyba nieistniejący wariant dialektalny polskiego, ale to nawet nie raziło. Trochę gorzej wypadło tłumaczenie dialektu w znakomitym skądinąd filmie Trojana z Anną Geislerovą i Ivą Bittovą w rolach głównych, który powstał niemal natychmiast po opublikowaniu książki. Cały cykl żelarski Legatovej tworzy 9 opowiadań. Chciałbym wiedzieć, czy polskie wydanie "Żelar" składało się z większej ilości opowiadań tego cyklu, które wyszły w Czechach osobno, czy też przetłumaczono wyłącznie powieść pod tym samym tytułem, bo "Hanula Jozy" wyszła przecież osobno...Podejrzewam, że pozostałych 7 już nie przetłumaczono.